Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід| RSS      Среда, 05.08.2020. 03:15 


Група "Гости"Вітаю Вас Гость       Ви увійшли як Гость  

                         
Меню сайту
Сертифікат
Для того, щоб підтвертити публікацію Вашого матеріалу на сайті, заповніть форму на ФОРУМІ
Дошка пошани
Мультяшки
Смотреть бесплатно детские телеканалы
Посилання
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.
Кнопка сайту
Погода
Безпека сайту
Зараз на сайті

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Учителю » Коспекти уроків з основ здоров'я

Як пов'язані довкілля і здоров'я людини
26.02.2012, 18:52
Тема. Як пов'язані довкілля і здоров'я людини.
Очікувані результати.На основі вивчення теми учні зможуть: розкривати, зв'язок між способом життя людини та її здоров'ям; висловлювати власну думку про те, що означає бути здоровою людиною; наводити приклади впливу довкіл¬ля на здоров'я людини; пояснювати негативний вплив шкідливих звичок на фізичне й моральне здоров'я людини.
Обладнання: підручник, дошка, крейда, папір, маркери, роздавальний і наочний дидактичний матеріал.
Основні поняття й терміни:здоров'я, спосіб життя, здоровий спосіб життя, шкідливі звички.
Структура уроку
І. Перевірка домашнього завдання
ІІ. Вступна частина
1. Мотивація навчальної діяльності.
2. Представлення теми уроку та очікуваних навчальних результатів.
ІІІ.Основна частина
1. Спосіб життя і здоров'я людини.
2. Що означає бути здоровою людиною.
3. Які звички є шкідливими.
ІV. Заключна частина
1. Підбиття підсумків.
2. Оцінювання результатів уроку.
ІІV. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
І. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Дидактична гра «Переплутані літери».
Учитель малює на дошці три ребуси, у яких зашифровані назви вивчених ними понять. Учні мають прочитати зашифроване поняття, змінюючи порядок літер, і пояснити його значення.

Природа Екологія

ІІ. ВСТУПНА ЧАСТИНА
1. Мотивація навчальної діяльності.
Мотивуючи навчальну діяльність учнів, учитель ознайомлює їх із записаним надошці визначенням поняття «здоров'я».
Здоров'я — стан організму і самопочуття людини, що визнача¬ються тим, як функціонують її органи, і пропонує по черзі вис¬ловити власну думку про те, чи пов'язане здоров'я людини з навколишнім середовищем. Підсумовуючи відповіді учнів, учитель звертає увагу, що наприкінці уроку вони зможуть порівняти, як змінилося їхнє уявлення про взаємозв'язок між здоров'ям людини й довкіллям.
2. Представлення теми уроку та очікуваних навчальних резуль¬татів.
Учитель повідомляє учням, що сьогодні вони дізнаються про зв'язок між станом довкілля, способом життя людини та її здоров'ям, і знайомить їх з очікуваними навчальними результатами уроку.

ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Спосіб життя і здоров'я людини. Розповідь учителя.
Учитель знайомить учнів із поняттям «спосіб життя».
Спосіб життя — сукупність певних дій і прийомів, які дають мож¬ливість людині здійснити що-небудь і досягти чогось. Роз'яснюючи зміст поняття, учитель наводить доступні й зрозумілі їм приклади різних видів способу життя людини.
Питання наявності зв'язку між способом життя людини та її здоров'ям розглядається учнями за підручником або у формі роз¬повіді вчителя за його матеріалом із залученням наведеного мате¬ріалу.
Додаткова інформація.
Існує мудрий вислів: «Молодість — то скарб, що містить усе». І справді, із цього часу в руках людини — її майбутнє. Які ідеали вона обере, якими знаннями, силою й здоров'ям запасеться,— таким і буде її подальше життя. Усім відомо: кволому недоступні спортив¬ні рекорди, праця у важких умовах тощо. Тому кожному потрібне міцне здоров'я. А його, як кажуть, в аптеці не купиш, і подбати про нього слід саме замолоду.Слід пам'ятати, що людський організм має величезні запаси сил
та енергії. Із них, на думку дослідників, у своєму житті людина, як правило, реалізує Лише невелику частину; Відомий математик фон Нейман уважав, що мозок людини здатний умістити 1020 одиниць інформації, тобто запам'ятати зміст мільйонів томів величезної на¬укової бібліотеки.
Досить часто людина сама зменшує тривалість свого життя та його якість. «Ми вкорочуємо життя,— зазначав видатний фізіолог І. Павлов,— власною нестриманістю, безладністю, негідним став¬ленням до власного організму».
Відомі вчені І. Мечніков та О. Богомолець уважали, що нормаль¬на тривалість життя людини становить 150 років. Існує чимало прикладів, які підтверджують це припущення. Зокрема жительНагірного Карабаху на Кавказі РашидАбдулаєв вийшов на пенсію лише на 117-му році життя. Жителька села Агейрі в Азербайджані АфрузГасанова навіть у 140-літньому віці не полишала ткати ки-лими. ЧоккеВаліханов із Кабардино-Балкарії вперше зійшов на найвищу вершину Кавказу — Ельбрус — 14-річним хлопчиною, а повторив сходження через 100 років. А хіба не вражає уяву титанічна праця в похилому віці видатних митців і вчених? До 89 років створював свої шедеври італійський скульптор Мікеланджело, до 94 — венеціанський художник Тиціан, до 82 — російський письменник Лев Толстой. І в 90-річному віці плідно працював анг¬лійський мислитель Томас Гоббс, і у 84 роки здійснював геніальні винаходи американський учений Томас Едісон.
Наведених прикладів, імовірно, достатньо для того, щоб переко¬натися, яким дивовижним скарбом є дароване нам здоров'я. Проте збереження його впродовж життя залежить від цілеспрямованих зусиль самої людини.
Колективна робота учнів за підручником.
Коментоване читання учнями тексту підручника «Як пов'язані спосіб життя та здоров'я людини», після чого учні дають відповіді на запитання.
1) Чи поділяєте ви твердження, що «найціннішим для кожної людини є її здоров'я»? Чому?
2) Поясніть, як ви розумієте українські прислів'я:
«Здоров'я всьо¬му голова»;
«Не просимо в Бога хліба, а просимо здоров'я».
3) Відомий французький учений Ф. Бекон ще в XVIст. висловив думку: «Або люди зроблять так, щоб було менше диму, або дим зробить так, що стане менше людей». Від якої небезпеки автор намагався застерегти людей? Чи не втратило свого значення це застереження сьогодні? Чому?
4) Як пов'язані між собою духовний і фізичний стан людини? На¬ведіть приклади.
2. Що означає бути здоровою людиною.
Учитель пропонує учням дати відповіді на запитання та виконати завдання:
1) Яку людину вважають здоровою? ,
2) Складіть перелік ознак, які властиві здоровій людині.
3) Від чого, на вашу думку, залежить здоров'я людини?
4) Якою мірою здоров'я людини залежить від неї самої? Обґрун¬туйте свою думку.
Розповідь учителя.
Учитель знайомить учнів із поняттям «здоровий спосіб життя». Здоровий спосіб життя — постійне дотримання й здійснення люди¬ною певної сукупності заходів, спрямованих на зміцнення свого організму й підвищення якості життя. Серед найважливіших заходів, із якими пов'язується здоровий спосіб життя, є правильне харчуван¬ня, дотримання норм особистої гігієни, фізичні навантаження, загар-тування, відсутність шкідливих звичок і турбота про свій духовний стан.
У Давній Індії у Ведах (збірниках священних текстів давніх аріїв) наведені рекомендації щодо того, як людина може зберегти міцне здоров'я. Найважливішою підставою для того, щоб прожити довге й повноцінне життя, індійські мудреці вважали моральність людини. Учитель пропонує учням пригадати, що таке моральність, і висло¬вити власну думку про те, як вона забезпечує здоровий спосіб життя людини.
Додаткова інформація.
Наведені цікаві факти вчитель використовує для поглиблення уявлень учнів про здоровий спосіб життя.
• Під нігтями людини скупчуються близько 350—400 млн мік¬робів. У тих, хто має звичку обкушувати нігті, мікроби потрапляють до шлунково-кишкового тракту й починають там бурхливо розмножуватися. Саме тому необхідно позбутися цієї шкідливої звички, ретельно мити руки з милом (від цього гине понад 80 від¬сотків мікробів) і коротко підстригати нігті, які за добу вироста¬ють на 0,1—0,4 мм.
• Організм людини підпорядкований певним біоритмам. Розумова й фізична діяльність людини буде найвищою між 5 і 6, 11 і 12, 16 і 17, 20 і 21 годинами, а найнижчою між 2 і 3, 9 і 10, 14 і 15, 18 і 19, 22 і 23 годинами. Крім цього, слід ураховувати те, що є люди, яким краще працювати зранку (їх називають «жайворон¬ками»), і ті, які досягають найвищих результатів у пізні, нічні години (за ними узвичаїлася назва «сови»).
• Доведено, що перевантаження не діє на організм так згубно, як пасивність і лінощі. Ледарі ніколи не стають довгожителями, оскільки за пасивного «відпочинку» в організмі порушуються важливі фізіологічні функції, і людина недостатньо компенсує витрачену раніше енергію.
• Упродовж доби людина вдихає близько 12 тис. літрів повітря. При цьому 1 м3 повітря на вулиці містить 10—20 тис. мікробів. У шкільному класі на початку уроку 1 м3 повітря має близько 2500 мікробів, а наприкінці заняття — близько 13 500 мікробів. Якщо в шкільному класі перебуває один учень із гострою респіра-торною вірусною інфекцією, він може заразити 10—15 учнів.
• Важливою фізіологічною потребою, засобом, який краще за ліки поновлює фізичні й духовні сили людини, є сон. Для біль¬шості підлітків найкращий час для сну — із 22-ї години вечора до 7-ї ранку. При цьому якщо людина, наприклад, спить у не провітреній кімнаті, її нервові клітини не забезпечуються необхідною кількістю кисню, і користь від такого спання буде невели¬кою. Вечеряти треба не пізніше ніж за дві години до сну! Навіть незначне порушення сну викликає втому, порушення уваги, утрату коркової пам'яті та інші розлади психіки. Після 90 го-дин безсоння розпочинаються галюцинації, після 100людина не може виконувати навіть найпростіші інтелектуальні завдання, після 117 — порушується свідомість, після 200 — виникають симптоми розладу психіки.
• Важливе значення для здорового способу життя має загарту¬вання організму. На Русі з прадавніх часів чергували купання в жарких лазнях із розтиранням снігом чи ополіскуванням у кри¬жаних ополонках. Літописець Нестор у «Повісті минулих літ» писав: «Дивовижне я бачив у слов'янській землі... Бачив лаз¬ні дерев'яні, і розпалять їх дочервона, і роздягнуться, і будуть голі... і підіймуть на себе пруття гнучкі, і б'ють себе самі... ледь злізуть... обіллються водоюстуденою... і цим здійснюютьомовення собі, а не муку». Наші предки добре знали також і про благотворний вплив сонячних променів на організм. Слов'яни-язичники шанували Ярила — бога сонця, який, за їхніми уявленнями, випромінював могутню силу, що додавала здоров'я людині. При розкопках давніх міст у Криму знайдено солярії — спеціально відведені місця для засмагання.
Робота в парах.
Учитель об'єднує учнів у пари, кожна з яких отримує картку із завданням.
Картка 1
Один хлопчик від народження був дуже хворобливим. Він часто хворів на застуду, був слабким і кволим. Одного разу, хворіючи вдо¬ма, він вирішив змінити своє життя, власними зусиллями подолати свою хворобливість, стати міцним і здоровим...
Продовжте розповідь про те, якими діями він досяг поставленої мети.
Картка 2
Інший хлопчик від народження був міцним і сильним. Проте через власну поведінку він із часом утратив своє здоров'я.
Розкажіть про те, якими діями цей хлопчик міг утратити своє здоров'я.
Після обговорення результатів виконання завдань учні за допомо¬гою вчителя колективно складають рекомендації для тих, хто хоче дотримуватися здорового способу життя й бути здоровою людиною. Складені учнями рекомендації доцільно записати в зошиті або виві¬сити в класі у вигляді плакату.
3. Які звички є шкідливими.
Розповідь учителя.
Життя в людини лише одне. Людина своїми зусиллями здатна про¬жити досить довго і залишатися при цьому здоровою. Проте дуже часто своїми нерозумними діями люди скорочують собі життя. Небезпечні для життя людини дії, які руйнують її здоров'я та мають систематич¬ний характер, називаються шкідливими звичками. (Учитель пропонує назвати учням звички, які вони вважають шкідливими.)
Найнебезпечнішими серед шкідливих звичок є вживання спирт¬них напоїв, паління тютюну та наркоманія.
Пристрасть до алкоголю вкорочує вік людини на 15—20 років. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від третини до поло¬вини хворих, що лікуються в психіатричних лікарнях і клініках, це алкоголіки або люди із загостренням інших нервово-психічних захво¬рювань, спричинених уживанням спиртного. Алкоголізм став Тре¬тьою за кількістю причиною смертності людей, поступаючись лише злоякісним пухлинам і захворюванням серцево-судинної системи. Люди, що вживають спиртне, хворіють на 20—30 відсотків частіше, ніж звичайно. У 18 разів частіше під дією алкоголю в людей розвива¬ються захворювання органів травлення.
Визначний давньоримський мислитель Сенека свого часу влучно зауважив, що пияцтво — це добровільне божевілля. Не дивно, що й переважна більшість правопорушень, злочинів, травм, катастроф і аварій відбувається в стані сп'яніння.
Дуже жахливим є те, що зловживання спиртним спричиняє народ¬ження неповноцінних дітей. Болгарський лікар навів такі дані своїх спостережень: у 23 хронічних алкоголіків народилося 15 мертвих ді¬тей і 8 потвор.
Тютюнопаління також має жахливі наслідки. За даними Всесвіт¬ньої організації охорони здоров'я, від хвороб, які воно викликає, щороку помирає близько мільйона людей, тож недарма його називають «чумою XXI століття». Курці, приміром, у дев'ять разів частіше ги¬нуть від раку, у 10 разів частіше хворіють на виразку шлунку, удвічі частіше вмирають від інфаркту, ніж люди, які не палять.
Хронічні розлади органів дихання, які важко піддаються лікуван¬ню, виснаження нервової системи, погіршення пам'яті, порушення смаку, зору,слуху, розвиток багатьох інших недугів — ось результат перебування тютюнового диму в організмі людини. До того ж чимало цих захворювань розвиваються приховано, і тютюнова інтоксикація може позначитися на здоров'ї людини навіть через десятки років.
Ураховуючи соціальну важливість проблеми, що розглядається в цьому пункті плану уроку, у розробці наведено великий за обсягом матеріал. Кількість матеріалу, який розглядатиметься на уроці, визначає вчитель. Можна присвятити проблемі шкід¬ливих звичок позакласний захід або виховну годину.
Учені стверджують, що одна випалена сигарета вкорочує вік людини на 12 хвилин, а систематичне паління забирає не менше ніж п'ять років життя. Американські вчені дослідили, що в юнаків, які,заохотилися до тютюну, на 5 % знижується обсяг пам'яті, на 4,5 — здатність до навчання, на 5,5 — точність у виконанні матема¬тичних дій. Російські вчені обстежили 50 учнів 7—8 класів. Серед них курці складали понад третину, із яких не встигали в навчанні 26,4 %.
Надзвичайно шкідливо впливає тютюнопаління на жіночій ор¬ганізм. Німецькі вчені дійшли висновку, що жінки, які палять, старіють майже в 10 разів швидше.
Додаткова інформація.
Знайомству учнів зі шкідливим впливом наркотиків на організм людини може передувати індійська казка «Мак».
Серед великого лісу несе свої тихі води священна річка індійцівҐанґ. Широке листя бананів схиляється над її прозорою глибиною.На березі Ґанґужив старий самітник, котрий цілими днями моливсяй розмірковував. Щоб рятуватися від негоди, він збудував із бамбу¬ку невелику хижу.Люди рідко відвідували його, але до нього постійно прибігала ма¬ленька, сіра, зовсім ручна миша. Він давав їй залишки рису, плодів і горіхів, якими харчувався, і так звик до неї, що став розуміти мишиний писк.Одного разу, коли він відпочивав, до нього підбігла миша й жаліс¬но пропищала:
— Ти не ображаєш мене, бідну тваринку, ти годуєш жалюгідну мишу; то виконай її прохання.
— Кажи сміливіше, якщо я зможу виконати твоє прохання, то я зроблю це.
— Коли тебе немає в хижі, святий пане,— мовила миша,— сюди приходить великий кіт і погрожує мені. Мені здається, що він зби¬рається з'їсти мене. Мені здається, що ти можеш усе, то перетвори мене на кішку, щоб я не боялася ворогів мого роду.
Самітник погодився виконати це прохання. Він помолився своє¬му богу, набрав води з Ґанґу й окропив нею мишу зі словами:
— Великий боже, перетвори її на кішку.
Через мить замість сірої миші, сиділа велика пухнаста кішка іззеленими очима. Вона весело подивилася на старого й вискочилаз хижі.
Минуло кілька днів. Самітник, як і раніше, молився, але тепер замість маленької миші в куточку його хижі копирсалася велика сіра кішка. Якось він спитав її:
—Чи подобається тобі бути кішкою?
— Ах, ні,— відповіла вона.
— Невже? Тебе ображають інші кішки? Або ти забуваєш про свою силу й боїшся їх, як і тоді, коли була безсилою мишою?
— Ні! Але що таке кішка? Без тебе тут буває величезний собака, він гарчить, і гавкає так, що я тремчу від жаху. Чи можеш ти зроби¬ти мене собакою? Будь ласка, не відмовляй мені.
— Добре,— сказав самітник,- будь собакою.Він знову кинув на неї декілька крапель священної води з Ґанґу, помолився, і перед ним з'явився великий собака.Минав час, собака інколи заходив до його хижі, а інколи бігав на декілька днів до лісу полювати на кроликів. Проте через деякий час йому це набридло, і він попросив зробити його мавпою.Самітник виконав це бажання. Проте через деякий час мавпавирішила, що приємніше бути кабаном. Однак кабаном колишнямиша була лише декілька днів. Вона зустріла великого слона, якогобоялися й поважали інші звірі, і попросила старого перетворити їїна слона.
Самітнику це не дуже сподобалося, але він виконав це бажання. Великий слон не довго блукав джунглями. Через деякий час його спіймали мисливці й відвели до свого господаря, місцевого раджі. Слона навчили ходити під сідлом, і на ньому разом зі своєю дружи¬ною катався раджа.
Під час цих прогулянок слон чув, як раджа розважав свою красуню-дружину, виконував усі її примхи й бажання, купував усі кош¬товні прикраси, які вона бажала.
Дивлячись на все це, слон забажав стати дружиною раджі. Од¬ного разу він утік від своїх наглядачів і через лісові хащі побіг до оселі старого самітника. Побачивши його, слон став на коліна і за¬кричав:
—Добрий, добрий самітнику, великодушний старцю! Немає ні¬кого у світі щасливішого за дружину раджі. Зроби мене дружиноюраджі!
Ні, це неможливо,— відповів старий,— я не можу перетворити тебе на гарну молоду дівчину.Проте слон наполягав, і через деякий час самітник здався його вмовлянням і виконав це прохання.
— Бідна миша,— сказав старий,— ти стала людиною і тепер маєш жити, як розумна, добра людина. Пам'ятай, що я зможу допомагати тобі, лише якщо ти залишишся правдивою й доброю. Великий бог, якому я служу, заборонив мені мати справу з істотами низькими і злими.
— Дякую тобі, батьку мій,— сказала дівчина й низько вклони¬лася йому.Через деякий час у лісі пролунав шум і почулися звуки мисливсь¬кої труби, а ще через деякий час на галявині разом зі своїм почтом з'явився молодий і гарний раджа. Він заблукав у лісі й попросивсамітника показати йому дорогу. Молода красуня запропонувала допомогти йому. По дорозі раджа сказав, що охоче зробив би її своєю дружиною, якби вона походила із царського роду.
—Це не повинно засмучувати тебе,— відповіла красуня.
—Я царського роду, і моє ім'я царівна Мак. Народ, яким правив мій
батько, збунтувався, і моїх батьків було вбито. Благочестивий самітник прийняв мене до себе й виховав як доньку.Раджа повірив у все, що казала йому неправдива царівна Мак, прогнав колишню дружину й одружився з колишньою мишею.
Мак була щасливою, але її турбувала думка, що старий саміт¬ник може розповісти раджі, ким вона булараніше. Раджа став помічати, що його красуня-дружина чимось засмучена, й одного вечора спитав, у чому причина цього. Він обіцяв виконати будь-яке її бажання.
— Я не можу бути щасливою,— відповіла вона,— поки зали¬шається людина, що може заподіяти мені зло.
— Хто це? — спитав раджа.
— Той самітник, у якого я жила,— сказала красуня.— Я не ска¬зала тобі правди, вибач мені за це, але він ненавидів моїх батьків і бажає смерті мені. Накажи його стратити, і тоді я стану щасливою.Раджа дуже здивувався і вже хотів сказати, що виконає навіть це бажання коханої дружини, але раптом сталося щось дивне: красуня зникла, і перед ним сиділа лише маленька сіра миша.Він розчавив її ногою і скинув із даху в сад. У цю хвилину він по¬чув, що хтось гукає до нього. Раджа повернувся й побачив освітлену сріблявим місячним світлом постать самітника.
—Не сумуй за цією обманщицею,— сказав старий.— За її гарною зовнішністю ховалося зле серце і брехливий розум. Великийбог покарав її і повернув її до первісного вигляду. Закопай мишутам, де вона впала. Над нею виросте квітка з яскравою, вогняно-червоною квіткою. Коли її пелюстки опадуть, утвориться плід,
сповнений насінням. Із цього плоду люди стануть виготовлятидивовижний напій — опій. Для багатьох він служитиме ліками,але той, хто палитиме його дуже часто або питиме, буде жорстоко покараний. Він убере в себе всі ті якості, якими відрізнялася
твоя дружина, раджа, що була мишею, кішкою, собакою, мавпою,кабаном і, нарешті, слоном. Вона буде підступною й невірною, яккішка, гарчати, як собака, перекривлювати всіх, як мавпа, люби¬ти бруд, як кабан, уявляти себе сильною, як слон. Нарешті, коливона отямиться, то буде безсилою, боягузливою і жалюгідною, як та миша, яку ти вбив.
Розповідь учителя.
Наркотики цілком виправдовують ту другу назву, яка закріпилася за ними у світі — «біла смерть». Адже від наркотичних засобів люди¬на деградує в 15—20 разів швидше, ніж від алкоголю. Вони атрофують мозок, руйнують кров, у тих, хто вдихає їх разом із цигарковим димом, виникають злоякісні пухлини дихальних шляхів.Людина, яка один раз спробувала наркотики, як правило, цим не обмежується, і повертається до цього заняття ще і ще, постійно вті¬шаючи себе ілюзією, що при першому ж бажанні зможе покінчити з цією згубною пристрастю. Але з тенет «білої смерті» вирватися дуже й дуже нелегко.
Щонайменше 90 % хворих, які намагаються вилікуватися від нар¬команії, стверджують, що ніколи б не ступили на цю стежку, якби знали, що на них чекає. Термін «наркоманія» походить від двох грецьких слів: «нарке»—заціпеніння, оніміння й «манія» — безумство, божевілля. Справді, уживання наркотиків викликає штучне піднесення настрою, за якого спотворюється сприйняття кольору, форм предметів, звуків, часу, простору, життєвих ситуацій, стосун¬ків між людьми тощо. Розладнується увага, послідовність мислення. Для того щоб досягти наркотичного піднесення, щоразу збільшують, й усі думки наркомана зводяться до того, як і де дістати чергову порцію дурману. Без неї він уже не може існувати, тому здатний на будь-який учинок, навіть злочин, аби задовольнити свою потребу в нарко¬тиках.
Оскільки наркотики паралізують волю людини, допомогти їй мо¬жуть друзі, товариші. Лише вони зможуть переконати в необхідності лікуватися від згубної звички. Від їх принциповості залежить життя людини.
IV. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
1. Підбиття підсумків.
Підбиваючи підсумки уроку, учитель пропонує учням порівняти, |
як змінилися їхні уявлення про взаємозв'язок між здоров'ям і дов¬кіллям, а також що нового вони дізналися про здоровий спосіб життя та шкідливі звички.
2. Оцінювання результатів уроку.
Оцінюючи результати уроку, учитель пропонує учням відповісти на запитання.
1) Як фізичне здоров'я людини пов'язане з її духовним станом?
2) Які звички притаманні людині, що веде здоровий спосіб життя?
3) У чому полягає небезпека шкідливих звичок для людини?
V.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати § 11 «Як пов'язані довкілля і здоров'я людини» в підручнику, відповісти на запитання й виконати завдання, визна¬чені вчителем. 2) Виконати завдання нас. 18, 19 (на вибір учителя).
Категорія: Коспекти уроків з основ здоров'я | Додав: lexa
Переглядів: 3135 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Міні-профіль
Привіт, Гость
AvatarnoAvatar Мій профиль
Міні-чат Онлайн радио Опрос
Привіт, Гість
Зареєструйтеся або авторизуйтеся і отримайте всі переваги сайту.

Новини в Україні
Календар України
Початкова школа

«Методичний портал»

Інформатика

«Методичний портал»

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 287
Пошук
Хто на сайті

hit counter
Підписка на емейл

Шановні користувачі, якщо хочете бути в курсі поповнень сайту, введіть свій емейл:

Відвідування сайту
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!
Статистика


Зареєстровано на сайті:

Всього: 3258
Нових за місяць: 0
Нових за неділю: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
Із них:
Користувачів 3243
Перевірених: 0
Модераторів: 0
Адмінів: 1
Із них:
Чоловіків: 388
Жінок: 2870

Черепанова Таміла Миколаївна,53052 смт Христофорівка, Криворізького р-ну, Дніпропетровської обл.