Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід| RSS      Пятница, 14.06.2024. 10:59 


Група "Гости"Вітаю Вас Гость       Ви увійшли як Гость  

                         
Меню сайту
Сертифікат
Для того, щоб підтвертити публікацію Вашого матеріалу на сайті, заповніть форму на ФОРУМІ
Дошка пошани
Мультяшки
Смотреть бесплатно детские телеканалы
Посилання
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.
Кнопка сайту
Погода
Безпека сайту
Зараз на сайті

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Науково-методична проблема

Від творчого учителя до творчого учня

Управління якістю освіти в школі є процес проектування, тобто визначення задач освіти та постановка шляхів їх досягнення; організація освітнього процесу, мотивація його учасників на якісну працю; контролю як процесу виявлення відхилень від цілей і моніторингу - системи відстеження змін в розвитку; регулювання і аналіз результатів. Усі ці задачі стоять перш за все перед заступником директора з навчально-виховної роботи.

Однією з основних вимог до сучасної освіти є гуманізація навчального процесу, тобто ставлення до особистості кожної дитини як до вищої цінності суспільства. Воно передбачає формування людини з високими інтелектуальними, моральними та фізичними якостями. Тому вся робота вчителя, психологічної служби спрямована на вивчення потреб учнів. І тільки при творчому підході до справи можна реалізувати задачі початкової школи.

«Перетворення наукових істин у живий досвід творчої праці - це найскладніша сфера зіткнення науки з практикою» (В. О. Сухомлинський). Творчість у педагогічній науці й практиці здійснюється в ефективному застосуванні вже створеного досвіду в освоєнні наукових розробок, в умінні розвивати ідею, реалізувати в конкретних умовах, бачити варіанти вирішення однієї і тієї ж проблеми, застосовувати досвід інших, створювати свій.

Специфіка педагогічної творчості полягає в тому, що об'єктом і наслідком її є творення особистості. Адже, як відзначає педагог В. Вахтеров, «якщо навчання - мистецтво, то воно найвище з усіх мистецтв, бо маємо справу не з мармуром чи полотном чи фарбою, а з живими людьми. А відтак, школа - найвища художня студія».

Колективна творчість учителів у школі можлива за умови ідейної, інтелектуальної, організаційної, мотиваційної та емоційної єдності вчителів. Саме така єдність однодумців і спонукала наш колектив створити науково-творчу лабораторію - кафедру, яка об'єднує 16 учителів початкових класів, людей, які мають різний педагогічний досвід, погляди, але всі працюють з натхненням, цікавляться новими педагогічними технологіями, ідеями.

Значна увага вчителів школи приділяється всебічному розвитку школярів, формуванню їхнього цілісного наукового світогляду. Одним із засобів вирішення цієї проблеми стало "...поєднання основ наук з інтегрованими курсами, які можуть будуватися на основі повного злиття предметів, широкої міждисциплінарної інтеграції, поєднання блоків знань з окремих предметів" (О. Я. Савченко). Усе це можна забезпечити засобами технології ТРВЗ (Технологія розв'язання винахідливих задач), за якою працюють учителі-ентузіасти.

Зараз, як ніколи, нашій країні потрібні люди, здатні приймати нестандартні рішення та які вміють творчо мислити. Нажаль, сучасна масова школа ще зберігає нетворчій підхід до засвоєння знань. Ще доволі часто навчання зводиться до запам'ятовування й відтворення прийомів дії, типових способів вирішення завдань. Одноманітне, шаблонне повторення одних і тих же дій відвертає потяг до навчання. Діти позбавляються радості відкриття і поступово можуть втратити здатність до творчості.

Кожне завдання з курсу РТУ (розвиток творчої уяви) - це імпровізація, гра, чарівні перевтілювання, пошук нових ідей, розв'язання нестандартних завдань.

Відомі казки завдяки творчій уяві перетворюються на зовсім інші. Завдяки чарівному слову «ресурси» - можливості, а ще прийом - чарівний оператор РЧВ (розмір, час, вартість). Дитина, фантазуючи, змінює розміри реального об'єкта, спочатку зменшуючи його майже до невидимого, а потім збільшуючи до безкінечності. При цьому з'являються нові якості, які осмислюються та аналізуються дітьми.

Для боротьби з психологічною інерцією вчителі використовують спеціальні жарти, завдання «Так-ні-йки», психологічні ігри. Використовуючи метод фокальних об'єктів, учителі пропонують дослідити різні поняття, наприклад, «ліс», «море», «ріка» та ін. Припустимо, що ми хочемо засвоїти поняття «море». Сполучаємо його з властивостями будь-якого предмета домашнього вжитку. Наприклад, «ложка». Називаються ознаки ложки.

Ложка - дерев'яна, легка, маленька, гарна, залізна, срібна, столова.

Потім кожна з ознак моря поєднується зі словом «ложка»: при цьому діти уявляють і описують ситуацію, за якої таке сполучення можливе. Метод фокальних об'єктів занурює дитину в ситуацію дослідництва, пробуджує пізнавальну активність, цікавість до об'єкта.

Використання алгоритмів дає змогу кожному учневі скласти свої казки, загадки, вірші, скоромовки, лічилки, які на кінець навчального року видаються у збірках класу: «Мої перші вірші», «Чудовий світ поезії», «Перлини душі моєї» тощо.

Завдання для розвитку фантазії, уяви допомагають розкрити численні якості, що лежать в основі творчого мислення. Реалізується їх головна мета - формування в дитини вмінь керувати процесами творчості: фантазуванням, розумінням закономірностей, розв'язанням складних проблемних ситуацій. Уроки вчителів завжди захоплюючі, цікаві, емоційні, різнобічні, творчі, надзвичайно цікаві для дітей. Завдяки технології ТРВЗ підвищується швидкість читання, навчальна діяльність школярів набуває активного характеру, збагачується словниковий запас, з'являється можливість залучити бать-ків до процесу навчання, і, як наслідок, - призові місця учнів на шкільних, міських олімпіадах, конкурсах.

Протягом декількох років учителі школи працюють над розвитком особистості учнів початкової школи засобами програми «Крок за кроком». Учителі пройшли тренінги та відвідали семінари Всеукраїнського фонду програми «Крок за кроком» у м. Києві.

Мета цього процесу - навчити маленьких громадян робити вибір і брати участь у формуванні їх особистого майбутнього й майбутнього їх країни. Загальноосвітня програма «Крок за кроком» базується на принципах, коли:

 • батьки активно залучаються до освіти їх дітей;
 • дітям надається можливість робити вибір і розуміти наслідки цього вибору;
 • учитель індивідуалізує викладання окремих предметів, щоб задовольнити потреби та інтереси дітей.

Програма «Крок за кроком» висуває чотири основні концепції для дітей:

 • «Спілкування».
 • «Турбота».
 • «Суспільність».
 • «Зв'язки».

За допомогою цих понять програма для початкової школи дозволяє вчителеві досягти такої мети:

 • сформувати людей, які будуть навчатися протягом усього життя;
 • скласти умови для навчання, що базуються на взаємоповазі та демократичних принципах;
 • забезпечити дітям можливість придбати академічні, артистичні, етичні та практичні знання й навички успішної майбутньої діяльності в демократичному суспільстві.

Особливої уваги заслуговують ранкові зустрічі як засіб активізації уваги та розумової активності учнів.

Ранкова зустріч із дітьми дає вчителю можливість навчити учнів взаємній повазі та доброму ставленню один до одного, сприяти формуванню в класі цілісного колективу. У цей час учитель дає приклад поведінки, яку він очікує від дітей: як слід розмовляти з людьми, як слухати їх, як дивитись один одному в очі, як обмінюватись думками тощо. Загальні збори вранці дають учителеві можливість показати дітям, що вони є колективом і водночас часткою великої спільноти. Вітаючись з кожним учнем окремо, учитель показує, що кожен учень є важливою часткою шкільної спільноти, і якщо він буде з якихось причин відсутній, його всім не вистачатиме.

Розміщення дітей у колі полегшує вчителеві керування ними, оскільки він добре бачить кожного. Коли діти по черзі вітаються один з одним, це сприяє покращенню в них мовних і комунікативних навичок, а також навчає їх поважати інших.

Завдяки реалізації програми «Крок за кроком» учні початкових класів нашої школи можуть:

 • брати участь чесним і відкритим чином у житті школи та колективу;
 • демонструвати самостійність шляхом доброї організації;
 • працювати з іншими в дусі співробітництва;
 • повідомляти про особисті та громадські цінності;
 • проявляти повагу до інших, слухаючи уважно та реагуючи адекватно;
 • приймати особисту відповідальність за виконання обов'язків перед колективом.

Таким чином реалізуються навчальні цілі з усіх предметів початкової школи.

Головна мета освіти на сучасному етапі - створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися все життя, створювати та примножувати цінності суспільства. Ця задача, яка постала перед колективом учителів початкових класів 15 років тому, спонукала до пошуку нових педагогічних технологій, до створення такого освітнього середовища, яке б забезпечило кожному учневі можливість проявити закладений у ньому від природи творчий початок і сформувати здібність бути суб'єктом розвитку своїх здібностей і, як наслідок - стати суб'єктом своєї життєдіяльності.

На наш погляд, саме система розвивального навчання Д. Б. Ельконіна - В. В. Давидова відповідає даним вимогам. Саме вона багато років тому привернула увагу вчителів колективу, тому що ставить за мету виховання особистості творчої, соціально активної, здатної до саморозвитку. Ми побачили в ній можливості для розвитку та саморозвитку особистості. Система РН змінила й наше педагогічне мислення. Ми знайшли відповідь на питання, які нас хвилювали:

 • Чи є засіб учити та вчитись легко й надійно?
 • Як зберегти бажання вчитися на довгі роки та навчити дітей самостійно добувати навчальну інформацію?
 • Як організувати навчальну діяльність, щоб зберегти важливу рису дошкільного віку - допитливість, без якої неможливо підтримувати інтерес до навчання та бажання вчитися?
 • Як зберегти прагнення до співробітництва та змістовне спілкування між учнями?

Суспільство потребує людей, які вміють учитися. Але що це значить - «уміти вчитися?» Перш за все учень повинен стати суб'єктом навчальної діяльності, зацікавленим у самозміні та здібним до неї. Той, хто вміє вчитися, уміє фіксувати межу своїх можливостей і виходити за неї. Після здібності рефлектувати, тобто розпізнавати: «Це я все знаю та вмію», «Цього я ще зовсім не знаю, треба дізнатися», «Це я трохи знаю, треба розібратися», починається навчальна самостійність молодшого школяра, перехід від чисто виконавчої поведінки школяра до повного самовдосконалення людини, яка вміє вчитися та буде вчитися все життя. Людини стає суб'єктом, господарем своїх інтелектуальних скарбів.

Тому ми з великою надією стали відкривати класи розвивального навчання, у яких навчання перетворилося на творчість, де на практиці втілювалась науково розроблена методика, упроваджується моніторинг її результативності разом із психологічною службою школи.

Кожна маленька дитина переступає поріг школи з готовністю та бажанням учитися. І вчителі класів розвивального навчання вбачають своєю головною метою зберегти це бажання, збагатити його науковими та практичними знаннями, навчити дітей здобувати знання. Немає нічого більш прекрасного для вчителя, ніж ті хвилини, коли діти самі, на підставі проведеного пошуку, роблять відкриття. Вони вчаться самі й навчають один одного. Тому мотиваційна активність, бажання вчитися зберігаються на всі роки навчання, і рівень компетентності в класах РН набагато вищий, ніж у класах традиційного навчання. Учні класів РН завжди посідають призові місця в шкільних і міських конкурсах «Юний ерудит».

Результати моніторингів адміністрації, учителів, психологічної служби свідчать про те, що мету досягнуто: науково розроблена педагогічна технологія підтвердила себе на практиці.

Наші учні навчились мислити по-іншому:

 • не чекають готових рекомендацій і відповідей;
 • уміють оцінювати рівень своїх навчальних компетентностей;
 • під час вибору нового засобу дії, контролюють свої міркування;
 • уміють у новій ситуації знаходити позитивне та негативне.

Система розвивального навчання змінила не тільки наших дітей, але й спонукала змінитись учителя. Учителі допомагають кожному учневі стати вільною, творчою, відповідальною особистістю.

У дитячих громадських об'єднаннях дитина навчається жити в суспільстві, бути громадянином. З одного боку, дитина в будь-якій справі має особистий інтерес, з іншого - вона, як член суспільства та його підструктура, має завжди дотримуватися правил, норм, традицій, законів. Дитяче об'єднання дає змогу дитині включитись у різноманітні види діяльності та спілкування, у яких вона навчається збалансовувати свої інтереси з інтересами людей, які її оточують, а також суспіль-ства в цілому.

У зв'язку з переходом школи на дванадцятирічну систему навчання  виникає необхідність у розробці нових засобів навчальної та виховної діяльності учнів, які б повноцінно забезпечували вікові потреби шестирічних першокласників.

Саме метод проектів забезпечує єдність розвитку думки, почуття і дії молодшого школяра. Загальновідомо, що в наш час вищим типом мислення є проекти. У молодшому шкільному віці діти вже спроможні оволодіти методикою проектування. Цей метод потрібен для того, щоб пробуджувати дитячі природні здібності на основі взаємодії душі й розуму, навчити дітей співчувати, співпрацювати, відкрилося перед ними мистецтво дивитися й бачити, слухати й чути, доторкатися й відчувати, мистецтво дивуватися цілісному, гармонійному світові та людині в цілому.

Метод проектів, яким користуються вчителі НВК, забезпечує загальну ігрову основу навчання в початковій школі, сприяє формуванню творчо спрямованої особистості молодших школярів в умовах збереження їхнього емоційного та фізичного здоров'я.

У створенні проектів може брати участь один учень, група учнів або весь клас. Проектування можна провести на заключному етапі уроку, як висновок, або в середині уроку. Можна запропонувати дітям на початку уроку два проекти та під час дискусії довести їх необхідність. Діти добре розуміють, як створити проект на уроках природознавства, читання, трудового навчання, образотворчого мистецтва, проявляють зацікавленість до обговорення даних проектів і найголовніше - слідкують за здійсненням задуманого. Особливо цікаві такі проекти: «Допоможи птахам» (2 кл.), «Вітання Дідові Морозу» (3 кл.), «Народний календар» (4 кл.), «Ним пишається наше місто» (2 кл.).

Очевидно, що життя вчителя - це обов'язок бути світочем, утверджувати ідеали правди, краси, добра. Учитель - це той, хто сіє добре зерно. Щастя для нього - гідні учні, які сяють, як сонце, наслідуючи його чесноти та продовжуючи його доброчинність. Учні початкової школи-комплексу прагнуть знань, виявляють пізнавальну активність і усвідомлюють цінність феномена вчителя. Та природно, що активність учня не лише самобутня, а й стимульована прикладом учителя. Спонукати, а не керувати, заохотити, допомогти визначити напрям, освітити шлях - це основні завдання вчителів початкових класів, бо особистісний розвиток до рівня творчої активності можливий лише на засадах особистісно зорієнтованого навчання й виховання.

Автор: Л. Климович

За матеріалами: Освіта.ua
Джерело: http://osvita.ua/school/technol/1237
Категорія: Науково-методична проблема | Додав: Cherepanova (21.08.2011) | Автор: Черепанова Таміла Миколаївна E W
Переглядів: 5563 | Теги: вчитель, творчість, учень | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Міні-профіль
Привіт, Гость
AvatarnoAvatar Мій профиль
Міні-чат Онлайн радио Опрос
Привіт, Гість
Зареєструйтеся або авторизуйтеся і отримайте всі переваги сайту.

Новини в Україні
Календар України
Початкова школа

«Методичний портал»

Інформатика

«Методичний портал»

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 287
Пошук
Хто на сайті

hit counter
Підписка на емейл

Шановні користувачі, якщо хочете бути в курсі поповнень сайту, введіть свій емейл:

Відвідування сайту
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!
Статистика


Зареєстровано на сайті:

Всього: 3284
Нових за місяць: 0
Нових за неділю: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
Із них:
Користувачів 3269
Перевірених: 0
Модераторів: 0
Адмінів: 1
Із них:
Чоловіків: 389
Жінок: 2895

Черепанова Таміла Миколаївна,53052 смт Христофорівка, Криворізького р-ну, Дніпропетровської обл.