Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід| RSS      Вторник, 25.06.2024. 01:55 






Група "Гости"Вітаю Вас Гость       Ви увійшли як Гость  

                         
Меню сайту
Сертифікат
Для того, щоб підтвертити публікацію Вашого матеріалу на сайті, заповніть форму на ФОРУМІ
Дошка пошани
Мультяшки
Смотреть бесплатно детские телеканалы
Посилання
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.
Кнопка сайту
Погода
Безпека сайту
Зараз на сайті

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Нові державні стандарти освіти » Психологія учня

Формування самооцінки у учнів початкової школи
     Формування самооцінки у учнів початкової школи
   Молодший шкільний вік (з 6 – 7 до 10-11 років) є вершиною дитинства. В цей період, з одного боку, як і дошкільник, дитина відрізняється рухливістю, непосидючістю, імпульсивністю поведінки, нестійкістю уваги, загальною недостатністю волі, виразним виявом у поведінці типологічних вікових особливостей. З іншого боку – у неї формуються характерологічні властивості, новий рівень потреб, що дозволяють їй діяти, керуючись своїми цілями, моральними вимогами й почуттями, виникає вимогливість і вибірковість у відносинах з однолітками, розвивається пізнавальне ставлення до світу, диференціюються здібності, формується внутрішня позиція школяра.Межанська Олена Миколаївна,практичний психолог СШ № 22 м. ДніпропетровськаВ цей же період продовжує формуватися самооцінка дитини.Самооцінка – оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. Це найбільш істотна й найбільш вивчена в психології сторона самоусвідомлення особистості. За допомогою самооцінки відбувається регуляція поведінки особистості .Розглянемо, як же особистість здійснює самооцінку? Людина стаєособистістю в результаті суспільної діяльності й спілкування. Усе, що склалося й встоялося в особистості, виникло завдяки спільній з іншими людьми діяльності й у спілкуванні з ними й для цього призначене. Людина включається в діяльність і спілкування й там черпає деякі істотно важливі орієнтири для своєї поведінки, увесь час звіряє те, що вона робить, з тим, чого очікують від неї оточуючі, звіряється з їхніми думками, почуттями й вимогами. В підсумку, якщо залишити осторонь задоволення природних потреб, усе, що людина робить для себе (чи вчиться вона, сприяє чому-небудь, або перешкоджає), вона робить це разом з тим і для інших, і, може бути, більшою мірою для інших, ніж для себе, навіть якщо їй здається, що все саме навпакиІнакше кажучи, пізнаючи якості іншої людини, особистість одержує необхідні відомості, які дозволяють виробити власну оцінку. Уже сформовані оцінки власного «Я» є результатом постійного зіставлення того, що особистість спостерігає в собі, з тим, що бачить в інших людях. Людина, уже знаючи дещо про себе, придивляється до іншої людини, порівнює себе з нею, припускає, що й та небайдужа до її особистісних якостей, учинків, проявів; і все це входить у самооцінку особистості й визначає її психологічне самопочуття. Інакше кажучи, в особистості завжди є референтна група (реальна або ідеальна), з якою вона радиться, у якій черпає свої ціннісні орієнтації, ідеали якої є її ідеалами.Результати досліджень показують, що кожна людина має своєрідний «внутрішній манометр», показання якого свідчать про те, як вона себе оцінює, яке її самопочуття, чи задоволена вона собою чи ні. Значення цієї сумарної оцінки задоволення своїми якостями дуже велике. Занадто висока й занадто низька самооцінки можуть стати внутрішнім джерелом конфліктів особистості. Зрозуміло, ця конфліктність може проявлятися по-різному.Завищена самооцінка приводить до того, що людина стає схильною переоцінювати себе в ситуаціях, які не дають для цього підстав. У результаті вона нерідко зіштовхується із протидією оточуючих, що відкидають його претензії, озлобляється, проявляє підозрілість, недомислення або навмисну зарозумілість, агресію й, зрештою, може втратити необхідні міжособистісні контакти, замкнутися.Надмірно низька самооцінка може свідчити про розвиток так званого комплексу неповноцінності, стійкої непевності в собі, відмови від ініціативи, байдужності, самозвинувачення й тривожності.Той факт, що самооцінка є результатом далеко не завжди чітко усвідомленою особистістю своєрідної проекції реального «Я» на «Я ідеальне», дозволяє зрозуміти складний складовий характер самооцінки, з’ясувати, що оцінка самого себе здійснюється не безпосередньо, а за допомогою еталона, що складений із ціннісних орієнтації, ідеалів особистості.У. Лівслі й Д. Броумлі зробили спробу простежити зміни Я-концепції у дітей у віці від 7 до 14 років. Вони зібрали твори 320 дітей з теми «Я». Аналіз отриманого матеріалу дозволив виділити 30 категорій, які використовували діти в процесі опису себе. В дослідженні розглядався зв’язок цих категорій із цілою низкою змінних складових. У відповідності до збільшення віку в описах самого себе зменшувалося відносне значення наступних категорій:Зовнішність.Загальні відомості й ідентичність (статева, расова й т. ін.).Друзі й приятелі.Сім’я й родичі.Речі, що належать дитині.У той же час зростала відносна частка таких категорій:Узагальнені особистісні якості.Стійкі особливості поведінки.Спрямованість.Інтереси й захоплення.Переконання й ціннісні установки.Ставлення до себе.Ставлення до осіб протилежної статі.Порівняння себе з іншими людьми.Інші ідеї й факти.Категорії, які в старших дітей фігурують рідше, ставляться до розряду більш об’єктивних. З віком діти все частіше намагаються підкреслити свої особистісні якості, ідеї й установки, тобто суб’єктивні моменти. До аналогічних висновків приходив раніше А. Джерсілд, який встановив, що діти молодшого віку намагаються описати себе за допомогою зовнішніх характеристик і вказівок на фізичні дані, у той час як для старших важливим стає акцентування своїх внутрішніх особливостей і характеру взаємин з іншими людьми.Для самоопису дітей молодшого віку характерний також егоцентризм, тоді як підлітки поступово усвідомлюють необхідність брати до уваги думку оточуючих людей. У них виробляється здатність бачити себе нібито збоку, що надає їхнім судженням про себе певної об’єктивності. Ж. Паже вважав, що ця зміна обумовлена розвитком розумових здібностей і вмінням дивитися на світ очами інших. Цим можна пояснити й той факт, що старші школярі нерідко включають у самописи негативні судження про себе оточуючих, що аж ніяк не властиво молодшим.Молодші школярі схильні більш докладно описувати себе, ніж інших, у той час як старші більше пишуть про інших, ніж про себе. Це може служити ще одним підтвердженням висунутої Ж. Піаже концепції децентрації. Більш розгорнуті описи інших людей свідчать про зростаюче розуміння дитиною людських ролей, установок і можливостей. У самописах молодших школярів можна часто зустріти твердження, що їм щось подобається, а щось не подобається, але в описі інших людей подібні оцінки практично не використовуються. Це вказує на важливість афективних моментів у самописі, але в той же час і на суто індивідуальний характер цих моментів. Дитина не схильна «приміряти» на себе чужі прихильності й переваги.У період навчання в початковій школі Я-концепція дитини продовжує видозмінюватися під впливом соціального оточення, що розширюється. Такі фактори, як новий рівень самовираження, що здобувається та ускладнюються в процесі навчальної роботи, більш високий рівень компетентності в цілому, позашкільна діяльність, звичайно піднімають самооцінку дитини. Більшість дітей цього віку вважають, що вони здатні виконати всі ті завдання, які їм даються. Здібності й схильності в цей період звичайно оцінюються з огляду на стан речей в школі, схвалення збоку однолітків, спортивних досягнень і популярності. Таким чином, на цьому життєвому етапі Я-концепція ґрунтується на соціальних взаєминах і порівнянні своїх досягнень з досягненнями однолітків. Дитина має підвищену чутливість до схвалення або несхвалення збоку значимих інших, особливо однолітків і вчителів. Розвиток і заохочення спеціальних схильностей, пов’язаних із заняттями мистецтвом, ремеслом, музикою або спортом, сприяють соціалізації й досягненню особистісної зрілості. Отже, школа дає розвиток новим навичкам, надаючи дитині більше можливостей для порівняння себе з іншими й для сприйняття їхніх оцінок. Дитині стають доступними поняття «внутрішньо групового» і «поза групового», що сприяє розвитку вміння категорично визначати себе й інших.Для розвитку самооцінки в молодшому шкільному віці вкрай важливі стандарти, що встановлюються для дитини батьками або вчителями, оскільки тільки в зіставленні з ними можна усвідомити власні досягнення й підтвердити свою компетентність. Відсутність будь-яких вимог додержуватися даних стандартів може означати, що батькам і вчителям немає справи до дитини.Література:Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986. – 421с.Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції; Навчальний посібник. Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 310 с.Ниренберг Джерард, Калеро Генри. Читать человека — как книгу /Сокр. пер. с англ. — М., 1990.Обухова Л. Ф. Возрастная психология. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 442 с.Реан А. А. Психология изучения личности. – СПб., 1999.Ткачук С. Психологічний аналіз самотворення позитивної Я-концепції // Психологія і суспільство. – 2003. - № 3. – С. 107 – 113.


Джерело: http://osvita-dnepr.com/index.php/metodichni-rekomendatsiji/1544-formuvannya-samootsinki-u-uchniv-pochatkovoji-shkoli
Категорія: Психологія учня | Додав: Cherepanova (01.09.2012)
Переглядів: 1841 | Коментарі: 1 | Теги: Самооцінка, Школа, психологія, учень | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Міні-профіль
Привіт, Гость
AvatarnoAvatar Мій профиль
Міні-чат Онлайн радио Опрос
Привіт, Гість
Зареєструйтеся або авторизуйтеся і отримайте всі переваги сайту.

Новини в Україні
Календар України
Початкова школа

«Методичний портал»

Інформатика

«Методичний портал»

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 287
Пошук
Хто на сайті

hit counter
Підписка на емейл

Шановні користувачі, якщо хочете бути в курсі поповнень сайту, введіть свій емейл:

Відвідування сайту
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!
Статистика


Зареєстровано на сайті:

Всього: 3284
Нових за місяць: 0
Нових за неділю: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
Із них:
Користувачів 3269
Перевірених: 0
Модераторів: 0
Адмінів: 1
Із них:
Чоловіків: 389
Жінок: 2895

Черепанова Таміла Миколаївна,53052 смт Христофорівка, Криворізького р-ну, Дніпропетровської обл.