Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід| RSS      Четверг, 13.06.2024. 18:36 


Група "Гости"Вітаю Вас Гость       Ви увійшли як Гость  

                         
Меню сайту
Сертифікат
Для того, щоб підтвертити публікацію Вашого матеріалу на сайті, заповніть форму на ФОРУМІ
Дошка пошани
Мультяшки
Смотреть бесплатно детские телеканалы
Посилання
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.
Кнопка сайту
Погода
Безпека сайту
Зараз на сайті

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Нові державні стандарти освіти » Рекомендації щодо оновлення змісту освіти

Оновлення змісту початкової освіти
    Оновлення змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного стандарту початкової середньої освіти,нових програм та планівОльга Виноградова – старший викладач, заввідділом початкової освіти ДОІППО    Початкова школа знаходиться на передових засадах реформування національної освіти. Чи цікавим буде навчання? Чи комфортно буде маленькому школяреві? Ці та інші питання непокоять кожного, хто пов’язаний зі школою, як державним інститутом.Щоб навчальна діяльність була радістю, має бути така організація навчання, за якою дитина стає активним учасником процесу засвоєння знань, тоді пізнавальний інтерес і задоволення від процесу та результату навчання дає моральний, психологічний комфорт, розуміння особистого успіху. З цією метою міністерство освіти розпочало роботу по модернізації змісту початкової освіти. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011р. було затверджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти.Результати навчальних досягнень учнів початкових класів зумовили необхідність поновити зміст Державного стандарту початкової загальної освіти та удосконалити Базовий навчальний план початкової загальної освіти.У процесі розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти ретельно вивчено зарубіжний досвід та враховано кращі традиції вітчизняної освіти.Результати навчальних досягнень учнів початкових класів зумовили необхідність поновити зміст Державного стандарту початкової загальної освіти та удосконалити Базовий навчальний план початкової загальної освіти.Так, позитивними змінами нової редакції зазначеного документа є:забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти;особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів;формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікаційної;розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання;використання здоров’язбережувальних технологій;екологічна спрямованість освіти;передбачено вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах;посилено природничу складову стандарту, зокрема введено нову освітню галузь ''Природознавство'', та Базовим навчальним планом передбачено на вивчення предмета по 2 тижневі години у 1-4 класах;передбачено впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів;в освітній галузі ''Технології'' виокремлено змістову лінію ''Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями'', тому Базовим навчальним планом передбачено по 2 тижневі години у 2-4 класах на зазначену освітню галузь.Нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти зорієнтована на соціалізацію особистості молодшого школяра.Зміст стандарту за результатами широкого обговорення проекту зазначеного документа максимально розвантажений, логічно вибудуваний, доступний для авторів навчальних програм (педагогічних працівників, учителів початкових класів, методистів, наукових працівників).У змісті кожної освітньої галузі передбачено діяльнісну лінію.На варіативну складову відведено по 2 години у 1, 2, 3 та 4 класах.Документ максимально зрозумілий для вчителя (за численними відгуками), отримав схвальні відгуки громадськості, погоджений у зацікавлених міністерствах та відомствах.Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти розпочнеться з 1 вересня 2012 року.Одним зі шляхів оновлення змісту освіти й узгодження його із сучасними потребами, інтеграцією до європейського та світового освітніх просторів є орієнтація навчальних програм на набуття ключових компетентностей та на створення ефективних механізмів їх запровадження.Навчальні програми – це передовсім системні документи, які визначають цілі та завдання кожного предмету, його зміст, основні види навчальної діяльності, результати навчальної діяльності, форми контролю та оцінювання результатів навчання. Відтак, результати навчальної діяльності школярів у значній мірі спричинені якістю навчальних програм, особливо, коли йдеться про початкову школу.Позитивною ознакою проектів нових навчальний програм є те, що в них задекларовано засади компетентісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу. Так, у програмі з української мови для шкіл з українською мовою навчання окрім мовної та мовленнєвої змістової лінії розподіл змісту здійснюється за двома новими змістовими лініями – соціокультурною та діяльнісною. При цьому діяльнісна змістова лінія спрямована на формування в молодших школярів уміння вчитися, організовувати свою працю для досягнення результату, виконувати мисленнєві операції і практичні дії, володіти уміннями й навичками самоконтролю та самооцінки.Навчальна програма з літературного читання спрямована на формування читацької компетентності молодших школярів – базової складової комунікативної і пізнавальної компетентностей; передбачено ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення курсу літератури в основній школі.У навчальній програмі з математики ознак особисто орієнтованого навчання, спрямованого на особистісні досягнення учнів набув розділ програми – "Державні вимоги до навчальних досягнень школярів.У навчальній програмі з основ здоров’я з метою формування здоров’язбережувальної компетентнтності зміст та вимоги до навчальних досягнень учнів сформовано на діяльнісній та ціннісній основі. Зміст навчального матеріалу наскрізних тем "Соціальна складова здоров’я" та "Психічна і духовна складова здоров’я" доповнено актуальними темами, спрямованими, зокрема, на спонукання учнів до самостійного прийняття рішень; практичні роботи спрямовані на моделювання поведінки учнівУ процесі навчання учитель орієнтується на підручник, бо він конкретизує навчальну програму, показує, який зміст має бути вкладено до запрограмованих тем, як потрібно трактувати певні питання програми та орієнтує учнів щодо методики роботи. Він також потрібен під час підготовки учнями домашніх завдань, повторення матеріалу тощо.Матеріал підручника необхідно доповнювати додатковою інформацією, бо його зміст надто конспективний і знання, отримані учнями тільки з нього, будуть обмеженими. Тому, крім підручника, слід використовувати додатковий матеріал.Загальноосвітній навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, та виконує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей і природних здібностей дітей.Відділом початкової освіти ДОІППО до нового 2012 навчального року розроблено науково-методичний супровід щодо організації навчально- виховного процесу в 1-му класі, Державний стандарт початкової загальної освіти в таблицях і схемах (методичні рекомендації для вчителів).Сучасні педагогічні технології – шлях до розвитку життєздатної творчої особистостіОновлення цілей, змісту, методичного забезпечення початкової освіти відкриває перед учителями 4-річної школи суттєво збагачені можливості для навчання, виховання і розвитку молодших школярів. За останні роки у шкільній освіті виразніше утверджується особистісно орієнтований підхід до виховання і розвитку учнів як вияв практичного втілення гуманної педагогіки. Це передбачає зосередженість навчально-виховного процесу на потребах кожної дитини, всебічне вивчення і врахування індивідуальних особливостей вихованців, співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу.Щоб педагогічний вплив на молодших школярів був ефективним, маємо подбати про такі умови навчально-виховної взаємодії:Гуманність навчально-виховної взаємодії;Цілісність і системність навчально-виховного процесу;Особистісну спрямованість навчання і виховання;Дійову співпрацю вчителів, які працюють у конкретному класі;Взаємну узгодженість вимог школи і батьків до виховання і розвитку дитини.Для реалізації зазначених умов необхідно, щоб зміст, методи навчання, ритм уроку, режим дня і тижня, етика спілкування, робота з батьками , дизайн середовища – все працювало на дитячі потреби і вікові можливості, сприяло розвитку дитячих здібностей, не шкодило фізичному і психічному здоров’ю.«Особистість виховує особистість – це азбука виховного процесу» Від того, як молодший школяр сприймає вчителя, залежить його ставлення до школи і до навчання. Ш.О. Амонашвілі привертає увагу до того, що навчаючи і виховуючи, вчитель залучає дітей до матеріальних і духовних .цінностей минулих поколінь. Гуманний педагог, прилучаючи дітей до знань, одночасно передає їм свій характер, постає перед ними як зразок людяності.Фундаментальність початкової освіти не лише у міцності знань, а й формуванні ключових компетентностей:навчальнихздоров’язберігаючихзагальнокультурнихгромадянськихпідприємницькихінформаційно-комунікативних Для формування у молодших школярів компетентностей вчителі Дніпропетровщини використовують різні методи, форми та технології навчання. Щоб ця робота мала результати , відділом початкової освіти ДОІППО було організовано систему науково-методичної роботи з педагогічними кадрами області:Обласні семінари для методистів районних відділів освіти з проблеми «Педагогічні технології на уроках в початковій школі як фактор формування інноваційної особистості»;Обласний творчий звіт роботи методистів, що відповідають за роботу початкової школи з проблеми «Модернізація змісту початкової школи»;Використання варіативної складової навчального плану для формування громадянської свідомості молодших школярів;Впровадження здоров’язберігаючих технологій в умовах модернізації змісту освіти.У Державному стандарті загальної початкової освіти, затвердженому Кабінетом міністрів України, зазначається, що інваріантна складова частина змісту Базового навчального плану включає освітню галузь «Здоров’я та фізична культура» , яка «забезпечує свідоме ставлення до свого здоров’я, як найвищої соціальної цінності». Для реалізації цієї складової разом з кафедрою культури здоров’я був розроблений спецкурс з методики викладання фізичної культури в початковій школі. Також було організовано і проведено тренінг з основ здоров’я для вчителів – тренерів початкової школи.Через систему семінарів, круглих столів, дискусійних клубів, науково-практичних семінарів вчителі відпрацьовують нові методики роботи. На базі кабінету початкових класів почала діяти творча лабораторія вчителів –новаторів , яка разом з працівниками кабінету розгорнула роботу по організації та проведенню конкурсів професійної майстерності «Учитель року», розробила їх структуру, зміст та систему організаційних заходів . Активну допомогу в цій роботі кабінету надавали члени творчої лабораторії: Ломако Н.М. - директор НВК №28 , Тігульов М.П. – заступник директора СЗШ №135 м. Дніпропетровська, методисти Мещерякова Т.В. - м. Кривий Ріг, Іванисенко Л.І .- Межівський район.За роки організації та проведення конкурсів було подано і проаналізовано 398 конкурсних матеріалів, в очних турах конкурсу взяли участь 80 кращих вчителів області. Переможцями обласного туру конкурсу «Учитель року» в номінації «Початкові класи» стали: Параскевич А. Ю. – м.Кривий Ріг, Колоколова П.І. – м.Дніпропетровськ, Васянович Г.М. – м.Кривий Ріг, Головачова І. А.– м. Марганець, Пашковська Л.М. , Петрушина Л.І., Хотіленко О.М. – м. Кривий Ріг, Сапсай Л.Я. – м. Жовті Води.З метою подальшого впровадження положень Національної доктрини, Державного стандарту, підвищення науково-методичної роботи, опанування процесом впровадження та використання сучасних педагогічних технологій, що сприяють зростанню творчої особистості дитини вже 10 років в Україні проводиться Міжнародний конкурс знавців української мови імені П. Яцика, в якому активну участь взяли біля 500 учнів початкової школи Дніпропетровщини, семеро із них стали переможцями Всеукраїнського етапу конкурсу.Створення передумов для всебічного розвитку особистості, індивідуалізація та диференціація навчання, перехід на особистісно орієнтовані технології вимагає від учителя оновлення змісту сучасним технологічним інструментарієм.. З цією метою відділом було організовано тренінгову курсову підготовку вчителів, які почали працювати за Міжнародною особистісно орієнтованою програмою «Крок за кроком.» Цей тренінг проводився на базі Всеукраїнського експериментального майданчика – НВК № 355 м. Дніпропетровська. В районах області проводились навчально-практичні семінари за цією програмою. Велику допомогу в цій роботі відділу надали регіональні тренери Кравченко Т.В. – директор НВК № 355, Москвич Т.М. – заступник директора цього закладу. На допомогу вчителям, які працюють в програмі «Крок за кроком» було видано два посібника « Ранкові зустрічі» та «Робота в навчальних центрах».Використання варіативної складової базового навчального плану дає можливість розвивати творчість вчителів і учнів початкової школи. Обласний семінар для методистів, що відповідають за роботу початкової школи з проблеми «Використання варіативної складової для формування громадської свідомості молодшого школяра» В роботі семінару взяли участь автори та співавтори програми та посібників з краєзнавства «Місто мого дитинства»Педагогічним колективом школи №69 м. Дніпропетровська під керівництвом директора Фетисової Єлизавети Олексіївни було створено прекрасну атмосферу, де вчителі та учні творчо розкрили свої знання з історії рідного міста. Заступник директора Ярко Ірина Іванівна, використовуючи мультимедійні засоби, розкрила основні напрямки роботи колективу з проблеми формування сучасної особистості учня, який має можливість розвивати свій творчий потенціал.Сама ідея включити учнів у пізнавально-пошукову роботу рідного краю, району ,а потім спробувати це узагальнити і зробити свої регіональні програми, дуже сподобалась методистам області. В області створено модель інноваційного навчального закладу комплексної багатопрофільної освіти № 28 м. Дніпропетровська. (директор Ломако Н.М.). У цьому закладі органічно поєднується наука з інноваційною діяльністю. Інноваційна діяльність в початковій школі розвивається за такими напрямками:Діяльність творчої лабораторії по впровадженню інтерактивних технологій;Комп’ютерно-інформаційна підтримка кожного предмету програми;Здоров’єзберігаючі технології в навчальному процесі;Створення авторських програм психолого-педагогічної підтримки кожної дитини. Керує цією лабораторією Ломако Н.М. - директор НВК, методист високого професійного рівня, учасник обласних семінарів, член журі обласного конкурсу «Учитель року». Результатом системної роботи є участь учнів у міжнародних конкурсах «Левеня», «Кенгуру», «Колосок» та обласних конкурсах літературної та художньої творчості.Високого результату набула творча співпраця відділу з Ювілейною початковою школою Дніпропетровського району. Ця школа є опорною для апробації та втілення в практику роботи сільських шкіл сучасних педагогічних технологій, програм та проектів. На базі цієї школи систематично проводиться педагогічна практика для вчителів області та семінари. Колектив школи під керівництвом директора Полупанової В.М. отримав диплом лідера освіти України.Розвиток науки і техніки дав учителям та учням нові форми комунікацій, нові типи вирішення абстрактних і конкретних завдань, перетворюючи вчителя з авторитарного транслятора готових ідей у натхненника інтелектуального та творчого потенціалу учня. Майбутнє за системою навчання, що вкладалася б у схему "учень-технологія-учитель”, за якої викладач перетворюється на педагога-методолога, технолога, а учень стає активним учасником процесу навчання.Питання використання педагогічних технологій на уроці відділом початкової освіти розглядалися на протязі п’яти останніх років. Проводилися й проводяться спеціальні курси , тренінги, семінари для педагогів. Уся ця робота має свої позитивні результати, зокремазавдяки становленню цієї моделі змінилися форми та методи навчання школярів, вони стали більш активними і найголовніше - взаємозалежними;з'явилася культура проектування уроку з урахуванням його етапів, постановки завдань цих етапів і відстеження проміжних результатів;змінилася система оцінювання навчальних досягнень школярів, розроблені нові способи вимірів; Як результат, сьогодні успішно використовують нові педагогічні технології вчителі більшості шкіл мм. Дніпропетровська, Кривого Рогу, Нікополя, Жовтих Вод, Марганця, Дніпропетровського, Межівського, Нікопольського, Солонянського, Царичанського, Павлоградського районів.Великого значення набуває система роботи з методистами районних та міських відділів освіти по впровадженню ІКТ технологій. Відділом початкової освіти ДОІППО було організовано і проведено семінар з проблеми « Організація роботи шкільного методичного об’єднання на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в початковій школі». В роботі семінару взяли участь 45 чоловік – це методисти відділів освіти, керівники навчальних закладів області. Цікаво і змістовно була представлена модель розвивально-виховного простору сучасного навчального закладу директором НВК №111 Ткачук Людмилою Володимирівною. Модель роботи початкової школи з питання ефективності науково-методичної роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій представила заступник директора НВК №111 Хандиго Олександра Володимирівна. В практичному блоці були проведені інтегровані уроки з використанням ІКТ. Також учасники семінару були залучені до інтерактивної форми роботи по створенню проектів впровадження ІКТ в початковій школі. Всі учасники семінару отримали електронні версії матеріалів по плануванню методичної роботи, роботи в творчих групах, рекомендації по впровадженню ІКТ в початковій школі.Цікавою і плідною є робота відділу початкової освіти з методистами районних відділів освіти . що відповідають за роботу початкової школи : це обласні семінари з презентаціями роботи творчих колективів, тренінги з методичної роботи, конкурси, дискусійні клуби з впровадження педагогічних технологій.За цей період відділом на допомогу вчителеві по впровадженню нового зміст було видано більше 30 методичних та дидактичних посібників.В подальшому працівники відділу планують спрямувати систему роботи з педагогічними кадрами області на впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, навчальних планів та програм, інноваційних проектів в початковій школі, формування нової генерації вчителів, які будуть новаторами побудови гуманної , креативної початкової школи.


Джерело: http://osvita-dnepr.com/index.php/metodichni-rekomendatsiji/752-onovlennya-zmistu-pochatkovoji-osviti-na-osnovi-vprovadz
Категорія: Рекомендації щодо оновлення змісту освіти | Додав: Cherepanova (01.09.2012) | Автор: Черепанова Таміла Миколаївна E W
Переглядів: 3727 | Теги: освіта, оновлення, зміст початкова школа | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Міні-профіль
Привіт, Гость
AvatarnoAvatar Мій профиль
Міні-чат Онлайн радио Опрос
Привіт, Гість
Зареєструйтеся або авторизуйтеся і отримайте всі переваги сайту.

Новини в Україні
Календар України
Початкова школа

«Методичний портал»

Інформатика

«Методичний портал»

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 287
Пошук
Хто на сайті

hit counter
Підписка на емейл

Шановні користувачі, якщо хочете бути в курсі поповнень сайту, введіть свій емейл:

Відвідування сайту
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!
Статистика


Зареєстровано на сайті:

Всього: 3284
Нових за місяць: 0
Нових за неділю: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
Із них:
Користувачів 3269
Перевірених: 0
Модераторів: 0
Адмінів: 1
Із них:
Чоловіків: 389
Жінок: 2895

Черепанова Таміла Миколаївна,53052 смт Христофорівка, Криворізького р-ну, Дніпропетровської обл.