Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід| RSS      Пятница, 14.06.2024. 10:44 


Група "Гости"Вітаю Вас Гость       Ви увійшли як Гость  

                         
Меню сайту
Сертифікат
Для того, щоб підтвертити публікацію Вашого матеріалу на сайті, заповніть форму на ФОРУМІ
Дошка пошани
Мультяшки
Смотреть бесплатно детские телеканалы
Посилання
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.
Кнопка сайту
Погода
Безпека сайту
Зараз на сайті

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Методичні родзинки

Доповідь на тему: "Впровадження Європейського Мовного Портфоліо в процес вивчення англійської мови у загальноосвітній школі"
Уся освітня діяльність вимагає існування суб'єктів, які, навчаючи інших, навчаються самі.
Паулу Фрейре

Народна мудрість каже: "Навіть найяскравіший вогонь гасне, якщо в полум'я не підкидати дрова". Так і кожен вчитель, який не вдосконалює себе, не експериментує, з часом втрачає свою майстерність. Неперервне вивчення предмета, саморозвиток, самовдосконалення дають свої плоди. Проблеми пошуку ефективних технологій формування іншомовних компетентностей є особливо актуальними на сучасному етапі. Саме тому темою самоосвіти я обрала дослідження шляхів та ефективності використання Європейського мовного портфоліо як одного з основних інструментів впровадження компетентнісного підходу в іншомовне навчання учнів у загальноосвітній школі.
Виходячи з реалій сьогодення, в Україні протягом останніх років у навчальний процес впроваджується учнівський мовний портфель (портфоліо), метою якого є навчити учнів самостійно вчитися, критично мислити, прагнути до самопізнання і самореалізації особистості.
Проект Європейського мовного портфоліо (ЄМП) вже 9 років розробляється в Європі і є результатом багаторічної роботи експертів 15 країн-учасниць Ради Європи, зокрема й представників України, над різними аспектами проблем удосконалення викладання та вивчення іноземних мов. В «Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти» сформульовано основні положення сучасного підходу до вивчення іноземних мов, запропоновано єдину методичну термінологію та опис системи рівнів володіння мовами, що вивчаються. До речі, в Раді Європи існує вже 37 національних варіантів мовного портфоліо. Тобто кожна країна має можливість підготувати власне мовне портфоліо, виходячи із національних та освітянських особливостей. Україна теж планує увійти до Європейського мовного простору із вітчизняною моделлю мовного портфоліо.
Вже розроблено пілотний проект українського варіанту ЄМП для учнів основної та старшої школи. Цей проект почав використовуватися деякими учнями та вчителями. Їх досвід та досвід використання ЄМП в різних країнах Європи дає змогу зробити висновок про те, що ЄМП – це інноваційна технологія, яка потребує вивчення та творчого підходу.
Питанням розробки та впровадження мовного портфоліо займалися ряд іноземних авторів, а саме David Little, Radka Perclova, Francis Goullier, а також національний експерт проекту «Європейське мовне портфоліо» в Україні Оксана Карп’юк. Нею розроблено методичний посібник, в якому українською мовою наведено опис цілей, змісту і структури Портфоліо, методичних прийомів і видів діяльності для формування необхідних учнівських навичок та умінь для роботи з ЄМП. Однак проблема інтеграції ЄМП в навчальний процес потребує поглибленого дослідження, систематизації та теоретичного узагальнення.
Можна сказати, що ЄМП – це уніфіковані вимоги до оцінки рівня мовного розвитку і одночасно особистий документ учня, з яким він працює кілька років і який складається з:
– Мовного паспорту (свідчить про досягнутий на певний момент рівень володіння мовою, визначений відповідно до Європейської шкали оцінювання рівнів сформованості складових комунікативної компетенції.);
– Мовної біографії (передбачає залучення учня до організації своєї індивідуальної іншомовної діяльності у процесі навчання, до спостереження за своїми успіхами і результатами);
– Мовного досьє (демонстує відібрані і розміщені в ньому роботи учня, які свідчать про його досягнення у навчанні, або зразки з практики іншомовної діяльності (шкільної та позашкільної), зазначені і описані у Паспорті та Мовній біографії).
Першим компонентом МП є мовний паспорт («Language Passport»), що підсумовує лінгвістичну індивідуальність його власника; особисті досягнення у вивченні мови та особистий досвід міжкультурного спілкування. Також мовний паспорт включає самооцінку учнем власних мовленнєвих компетенцій.
Європейський мовний портфоліо, розроблений за допомогою установ Ради Європи, передбачає три основні рівні володіння іноземною мовою та мовленнєвими компетенціями - А, В, С. Рівні визначаються за основними видами мовленнєвої діяльності:
• розуміння (усної форми мови - аудіювання та письмової - читання);
• говоріння (монолог як форма продуктивного говоріння або полілог як інтерактивне говоріння);
• письмо як окремий продуктивний вид мовленнєвої діяльності.

Мовний паспорт містить:
• фото учня;
• анкетні дані учня;
• особисту інформацію (хобі тощо);
• критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;
• власну самооцінку володіння іноземною мовою.
Другим обов'язковим компонентом ЄМП є мовна біографія («Language Biography»), яка використовується, щоб установити проміжні цілі, перевірити власні досягнення в навчанні, зареєструвати значущі етапи мовного й міжкультурного спілкування.
Мовна біографія містить:
• табель оцінювання вчителем рівня володіння учнем іноземною мовою (який заповнюється у вигляді графіка з указанням виду мовленнєвої діяльності, що оцінюється);
• табель самооцінки учнем власних досягнень, що дає змогу розвивати об'єктивну самооцінку.
Графіки оцінки вчителем і самооцінки учнем своїх досягнень можуть виконуватись на одному аркуші в різних кольорах (teacher - червоним, student - зеленим). Це ефективний засіб самоконтролю та контролю з боку батьків. За графіком легко простежити ріст, стабільність чи спад знань учня; він є ефективним чинником розвитку самоаналізу та самооцінки учнем власних досягнень;
• алгоритми окремих видів діяльності на уроці, що самостійно чи з педагогічним супроводом створені як поради учням з удосконалення самоосвітньої компетентності учня під час проведення уроків, підготовки до тестування («Study for Success», «Communication Plus»);
• аркуш рекордів («Self-assessment of my records»), який учень обов'язково заповнює в кінці кожної теми, де констатує здобуті особисті досягнення з різних видів мовленнєвої діяльності, а також визначає свій рівень володіння іноземною мовою (в обсязі вивченої теми).
Третім обов'язковим компонентом МП є мовне досьє («Dossier»). У ньому учень збирає зразки своїх творчих робіт («Samples of work») та свідчення у вивченні іноземної мови.
Мовне досьє може включати:
• творчі проекти учнів;
• доповіді з теми на англійській мові;
• кросворди з вивчених тем тощо.
Політ фантазії учнів необмежений. Аркуш свідчень про свої досягнення («Evidence of Achievements in Language Learning») - це інформаційна карта участі власника портфоліо в заходах з англійської мови, участь у предметному тижні тощо.
Загальноєвропейські рівні володіння мовою є базовими для ЄМП. Вони забезпечують основу для учнівського самооцінювання та слугують матеріалом для постановки навчальних цілей. Шкали для самооцінювання відповідно до рівнів мовленнєвих умінь є центральними для структури і функцій ЄМП.
Таким чином, використовуючи ЄМП у своєму іншомовному навчанні учні не тільки знайомляться із загальноєвропейськими рівнями володіння мовою, а й на практиці вчаться працювати з ними – займаючись, з одного боку, плануванням власної діяльності із визначенням конкретних цілей, з другого – самооцінюванням, яке є результатом ефективної учнівської рефлексії власного процесу навчання мови. Отже, за допомогою ЄМП спрощується процедура впровадження європейських стандартів оцінювання учнів, в тому числі під час формуючого чи підсумкового тестування, які здійснюються відповідно до Загальноєвропейських рівневих стандартів.
Будучи практичною реалізацією загальноєвропейської концепції компетентнісного підходу до навчання, ЄМП виконує ряд соціальних, педагогічних та інформаційних функцій, а саме:
– впроваджує в практику перспективну освітню ідеологію в сфері іноземних мов;
– розвиває і підтримує мотивацію кожної людини до вивчення мов протягом усього життя;
– забезпечує того, хто вивчає мови, надійним і доступним інструментом для визначення своїх досягнень в оволодінні іноземними мовами, подальшого вдосконалення своїх знань та умінь;
– дає вчителю можливість об’єктивно оцінити свою викладацьку діяльність і внести в неї корективи;
– забезпечує соціальну мобільність в рамках єдиної Європи.
Роботу з мовним портфоліо ми з учнями середніх класів почали декілька років тому.
Як будь-яке нововведення, впровадження роботи з ЄМП потребує багато зусиль викладача на початковому етапі. Оскільки йдеться про нову освітню ідеологію, постає питання: з чого розпочати, а точніше - в яких напрямах розгорнути діяльність вчителю і в якій послідовності.
Отже, робота з ЄМП вимагає від вчителя значної підготовки до процесу учіння. Перш за все, йому потрібно усвідомити, що, згідно з концепцією ЄМП, головною діючою особою навчального процесу є учень. Основний вид діяльності учня – це навчальна діяльність. Завдання педагога – навчити учня бачити ціль і діяти у відповідності до цієї цілі, обирати необхідний спосіб досягнення своєї діяльності.
Я вважаю, що ЄМП формує всі ці компоненти. Крім того, він вчить не лише свідомо ставитися до процесу вивчення іноземних мов, й ставити цілі і визначати стратегію власного життя, тобто вчить брати відповідальність за своє власне життя, спонукає бути активним і в кінці кінців сприяє вихованню успішної особистості. Ось у чому, на мою думку, інноваційність ЄМП і тому його необхідно інтегрувати в іншомовне навчання учнів загальноосвітньої школи.
Робота з ЄМП розвиває професійні і людські якості самого вчителя шляхом підтримки постійного зворотнього зв’язку з його учнями.
Звичайно, необхідно підтримувати використання учнями ЄМП різними способами. Тому подальше дослідження я планую провести у напрямі вивчення мотивуючої ролі різних прийомів і видів робіт при впровадженні ЄМП у іншомовне навчання учнів.
Категорія: Методичні родзинки | Додав: ghoksana (14.12.2011) | Автор: ghoksana E
Переглядів: 5015 | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Міні-профіль
Привіт, Гость
AvatarnoAvatar Мій профиль
Міні-чат Онлайн радио Опрос
Привіт, Гість
Зареєструйтеся або авторизуйтеся і отримайте всі переваги сайту.

Новини в Україні
Календар України
Початкова школа

«Методичний портал»

Інформатика

«Методичний портал»

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 287
Пошук
Хто на сайті

hit counter
Підписка на емейл

Шановні користувачі, якщо хочете бути в курсі поповнень сайту, введіть свій емейл:

Відвідування сайту
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!
Статистика


Зареєстровано на сайті:

Всього: 3284
Нових за місяць: 0
Нових за неділю: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
Із них:
Користувачів 3269
Перевірених: 0
Модераторів: 0
Адмінів: 1
Із них:
Чоловіків: 389
Жінок: 2895

Черепанова Таміла Миколаївна,53052 смт Христофорівка, Криворізького р-ну, Дніпропетровської обл.